Elektryka

Dworcowa 4 oraz Igielna 6 – okresowa kontrola inst. elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Śródmieście, informuje. że:

w dniu 30.12.2022 r. w godz. 800 do 1500

 w budynkach przy ul. Dworcowa 4 oraz Igielna 6, przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą  instalacji elektrycznej w państwa mieszkaniach.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów: ,,Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach zamieszkania zbiorowego’ ’wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Usługowo Handlowy ,, Stanel’’, 38- 200 Jasło, ul. Szopena 30.

Osoba odpowiedzialna za wykonywany przegląd będzie dostępna  będzie pod numerem telefonu kom. 603 976 379.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz