Kominy

Czyszczenie przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

w dniach 5 i 9 listopada 2021 r. w godzinach od  800 do 1200

przeprowadzane będą prace związane z czyszczeniem przewodów kominowych.

Prace będą wykonywane z dachu budynku.

Jednocześnie informujemy, że czyszczenie jest obowiązkowe i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Prace będą wykonywane w reżimie sanitarnym.

Obecność Państwa w mieszkaniach nie jest konieczna.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie kratek wentylacyjnych, połączeń spalinowych (w taki sposób aby w czasie prac nie dostały się do mieszkania nieczystości).  Należy także pamiętać o odklejeniu kratek po zakończeniu prac (data i godzina podane powyżej) oraz zabezpieczeniu sprzętów i przedmiotów w okolicy wentylacji na czas prowadzonych robót przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i o dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja z . 2023).

Wykonawcą przeglądu jest:

Zakład  Kominiarski FLORIAN sp. z o.o., ul. Krasińskiego 13, 38-200 Jasło, Tel.013 446 4364 kom. 519 146 011, kominiarz 2009@wp.pl

HARMONOGRAM PRAC:

 1. OSIEDLE GAMRAT – 05.11.2021
  • Mickiewicza 112
  • Mickiewicza 114
  • Mickiewicza 116
  • Mickiewicza 118
  • Mickiewicza 120
  • Mickiewicza 122
  • Mickiewicza 124
  • Mickiewicza 126
  • Mickiewicza 128
  • Mickiewicza 130
  • Mickiewicza 132
  • Mickiewicza 150
  • Mickiewicza 152
  • Mickiewicza 154
 2. OSIEDLE BIECZ – SKOŁYSZYN – 08.11.2021
  • Skołyszyn 322
  • Parkowa 4
  • Parkowa 6
  • Parkowa 8
  • Parkowa 10
  • Parkowa 12
  • Parkowa 14
  • Parkowa 16
  • Parkowa 18
  • Parkowa 20
  • Parkowa 22
  • Parkowa 24
  • Parkowa 26
 3. OSIEDLE SZAJNOCHY – BEDNARSKA – 09.11.2021
  • Bednarska 5
  • Bednarska 5A
  • Bednarska 7
  • Bednarska 9
  • Bednarska 11
  • M. C. Skłodowskiej 4B
  • M. C. Skłodowskiej 4C
  • Krasińskiego 14
 4. OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE – 09.11.2021
  • Mickiewicza 5 i 5a