Elektryka

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w budynku Kopernika 14

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Kopernika informuje, że

  • w dniu  03.11.2021  w godzinach  od 800  do 1500  
  • w dniu  04.11.2021  w godzinach  od 1500  do 1800

w budynku przy ul. Kopernika 14 będzie przeprowadzony przegląd i pomiary instalacji elektrycznej.

Przegląd  jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu  i  przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą przeglądu i pomiarów jest firma   „STANEL”, Stanisław  Hołowicki,  38-200 Jasło, ul Szopena 30, tel. 603 976 379                                                                   

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak