20230213 132859

Bednarska 11/38 – Modernizacja i przekształcenie lokalu użytkowego w lokal mieszkalny

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szajnochy – Bednarska  informuje,

że od dnia:  6.02.2024r.

Planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjno-remontowych w lokalu przy ulicy Bednarskiej 11/38.

Wykonawcą wyżej wymienionych prac będzie Jacek Władyka, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa. Numer kontaktowy Marek Władyka 698-677-423

Przepraszamy za powstałe w wyniku prowadzenia prac uciążliwości, prosimy o zachowanie ostrożności.

Administrator Osiedla
Katarzyna Kmiotek