Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej ul. 3-go Maja 38 i 42

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zostanie przeprowadzona w Państwa mieszkaniach okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej oraz pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach podgrzewaczy wody.

3 Maja 38 – w dniu 02.03.2020 r. w godzinach od  1500 do 1800

 3 Maja 42 – w dniu 03.03.2020 r. w godzinach od  1500 do 1800

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:

„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Kontrolę będzie przeprowadzała firma: EKO-SYSTEM, 38-200 JASŁO, ul. SZAJNOCHY 42/48, tel. 731014100

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak