Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Jaśle przy ul. W. Pola 10.

  • Termin realizacji zadania – 30/09/2024 r.
  • Termin składania ofert – 06/06/2024 r. do godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 07/06/2024 r. o godz. 9: 00 pok. nr 6 (świetlica).

SIWZ dostępny w Dziale Technicznym JSM – nr tel. (013) 4464040 wew. 21