Elektryka

Ujejskiego 30 – przeniesienie głównego wyłącznika prądu

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Śródmieście” informuje, że zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej

od dnia 20.02.2023 r. w godz. od 800  do 1700   

w budynku przy ul. Ujejskiego 30  będą prowadzone prace związane z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych i  wymianą głównego wyłącznika prądu (Wyłącznik Przeciwpożarowy)

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią przerwy w dostawie prądu do Państwa mieszkań :

  • Ujejskiego 30 – kl. 1 i 2 w dniu  20.02.2023 w godzinach od 1000 do 1300
  • Ujejskiego 30 – kl. 3 i 4  w dniu 21.02.2023 w godzinach od 1000 do 1300                   

Wykonawcą  prac będzie firma ELMAX  Jasło  ul. Starowiejska 78, tel.518 622 373

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz