Uwaga

Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie objęcia Mieszkańców spółdzielni rekompensatami

Szanowni Państwo!

Drakońskie podwyżki cen jakie za sprawą producentów ciepła od drugiego kwartału ubiegłego roku nas dotykają sprawiają, że poziom wytrzymałości  społecznej osiąga kres możliwości. Władze centralne świadome tego faktu dokonały bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw przede wszystkim do  zakupu węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego (mieszkańcy budynków zbiorowego zamieszkania, w tym mieszkańcy zasobów Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

W mniemaniu władz centralnych spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe zostały objęte w stopniu wystarczającym ustawowym ograniczeniem maksymalnego poziomu cen. Jednak wartość  tej domniemanej ochrony została ustalona na takim pułapie, że faktyczna ochrona jest fikcją, a skutek jedynie propagandowy.

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza i Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o przyłączeniu się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych związków mieszkaniowych.

Przekazując Państwu w załączeniu treść petycji wyrażamy przekonanie, że tylko zbiorowym wysiłkiem oraz solidarnym działaniem możemy osiągnąć zamierzone, sprawiedliwe cele. 

Dlatego też, z uwagi na określone ściśle przez koordynatora kolejne etapy działań, apelujemy do Państwa o podpisanie tej petycji oraz dostarczenie jej do siedzib administracji osiedlowych lub siedziby Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w nieprzekraczalnym terminie 10 marca 2023 r.

Z poważaniem. 

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej