Kominy

Os. Szkolna Szopena Krasińskiego – kontrola przewodów kominowych

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna Szopena Krasińskiego informuje, że odbędzie się okresowa, obowiązkowa kontrola instalacji kominowej.

Praca będą przeprowadzane z dachu budynku, bez konieczności wejść do mieszkań.

Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

Osiedle Szkolna – Krasińskiego – Szopena

08.04.2022
Szkolna 14                             8:00 – 12:00
Szkolna 26                             8:00 – 12:00
Szkolna 16                             8:00 – 12:00
Szkolna 30                             8:00 – 12:00

11.04.2022
Krasińskiego 13                     8:00 – 12:00
Krasińskiego 17                     8:00 – 12:00
Krasińskiego 53                     8:00 – 12:00
Krasińskiego 55                     8:00 – 12:00
Krasińskiego 71                     8:00 – 12:00

12.04.2022
Krasińskiego 15                    8:00 – 12:00
Szkolna 32                            8:00 – 12:00
Szopena 24                            8:00 – 12:00
Szkolna 34                             8:00 – 12:00
Szopena 22                            8:00 – 12:00
Szopena 20                            8:00 – 12:00

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz