Gaz

Os. Szkolna Sikorskiego Krasińśkiego – okresowa kontrola sprawności inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

 • Sikorskiego 12 – 25.07.2023r – godz. 12.00-14.00, 17.00-18.00
 • Krasińskiego 79 – 17.07.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 85 – 17.07.2023r – godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 11 – 18.07.2023r – godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00
 • Krasińskiego 87 – 17.07.2023r – godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szkolna 1 – 19.07.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 3 – 19.07.2023r – godz. 10.00-12.00, 17.00-18.00
 • Szkolna 5 – 19.07.2023r – godz. 12.00-14.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 7 – kl. I-III – 20.07.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 7 – kl. III-IV – 20.07.2023r – godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 17 – 18.07.2023r – godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szkolna 19 – 18.07.2023r – godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 6 – kl. I-III – 24.07.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Sikorskiego 6 – kl. III-IV – 24.07.2023r – godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Sikorskiego 7 – 24.07.2023r – godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 9 – 20.07.2023r – godz. 12.00-13.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 11 – 20.07.2023r – godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 8 – kl. I-III – 25.07.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Sikorskiego 8 – kl. III-IV – 25.07.2023r – godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Sikorskiego 17 – 20.07.2023r – godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 19 – 24.07.2023r – godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • Sikorskiego 21 – 24.07.2023r – godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Iwona Gorczyca

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które
określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.