Gaz

Os. Kopernika – przegląd inst. gazowej – ciąg dalszy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja os. Kopernika informuje, że w interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • Kopernika 9 – kl. I-III – w dniu 17.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernika 9 – kl. IV-VI – w dniu 17.04.2023r godz. 11.00-14.00, 17.00-18.00
  • Kopernika 12 – kl. I-III – w dniu 18.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernika 12 – kl. IV-VII – w dniu 18.04.2023r godz. 11.00-15.00, 17.00-18.00
  • Kopernika 14 – kl. I-IV – w dniu 19.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernik 14 – kl. V-VIII – w dniu 19.04.2023r godz. 11.00-15.00, 17.00-18.00
  • Baczyńskiego 25 – kl. I-III – w dniu 20.04.2023r godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
  • Baczyńskiego 25 – kl. IV-VI – w dniu 20.04.2023r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
  • Baczyńskiego 27 – kl. I-IV – w dniu 21.04.2023r godz. 8.00-12.00, 16.00-17.00
  • Baczyńskiego 27 – kl. V-VIII – w dniu 21.04.2023r godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA:
EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.