Gaz

Os. Kopernika – przegląd inst. gazowej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja os. Kopernika informuje, że w interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • Kopernika 2 – klatka I-III – w dniu 12.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernika 2 – klatka IV-VI – w dniu 12.04.2023r godz. 11.00-14.00, 17.00-18.00
  • Kopernika 4 – klatka I-III – w dniu 13.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernika 4 – klatka IV-VI – w dniu 13.04.2023r godz. 11.00-14.00, 17.00-18.00
  • Kopernika 5 – klatka I-III – w dniu 14.04.2023r godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
  • Kopernika 5 – klatka IV-VII – w dniu 14.04.2023r godz. 11.00-15.00, 17.00-18.00
  • Kopernika 5a – w dniu 12.04.2023r godz. 15.00-16.00
  • Kopernika 6 – klatka I-II – w dniu 13.04.2023r godz. 15.00-16.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA:
EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przegladów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.