Uwaga

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jasła – aktualizacja liczby osób zamieszkałych

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym (nieruchomości). Od zadeklarowanej liczby osób naliczane są opłaty za gospodarowanie odpadami. Aktualizacji liczby osób zamieszkałych można dokonać poprzez złożenie “Deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub jej korekty. Deklaracja jak również jej korekta dostępna jest na naszej stronie (www. jsm-jaslo.com.pl  w zakładce „dla Mieszkańców”  > deklaracje „śmieciowe”).

Deklaracje „śmieciowe” należy składać na bieżąco w siedzibie JSM przy ul. 3-go Maja 40, pokój nr 4 – dział naliczeń czynszowych, w administracjach osiedlowych albo przesyłać  w formie tradycyjnej na adres Spółdzielni lub elektronicznej poprzez arkusz kontaktowy.

Począwszy od 1 czerwca br. zarządcy budynków wielorodzinnych będą składać szczegółową informację dotyczącą zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych w nieruchomości (lokalu mieszkalnym), która podlega kontroli przez służby samorządowe.

Poniżej treść Uchwały Rady Miejskiej Jasła nr LXXX/674/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. wraz z załącznikiem.