Mickiewicza 124 5

JASIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA  REALIZACJĘ  INWESTYCJI  PN.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali usługowych na cele mieszkalne, przy ul. Mickiewicza 124 w Jaśle

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM   16 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 1500

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 17 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 1200 W SIEDZIBIE JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 3 MAJA 40 – POK. NR 6

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI – do 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

WADIUM – 10.000,00 ZŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W CENIE 250,00 ZŁ + VAT DOSTĘPNA W DZIALE TECHNICZNYM SPÓŁDZIELNI – POK. NR 1 . TEL 134464040 nr wew. 21.