Logo JSM

Lokale użytkowe Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – do wynajęcia

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada wolne do wynajęcia na działalność gospodarczą lokale użytkowe położone przy:

  1. ul. Szajnochy 44                           – p.u. 52 m2 ;
  2. ul. Ujejskiego 28B/1                     – p.u. 113,17 m2 (42,87 m2, 70,30 m2)
  3. ul. Szopena 22/12                         – p.u. 27,40 m2
  4. ul. Sikorskiego 11/11                    – p.u. 27,00 m2  
  5. ul. Krasińskiego 15/40                  – p.u. 23,40 m2
  6. ul. Krasińskiego 17/43                    – p.u. 67,80 m2 (dostępny od 2.01.2023r.)
  7. ul. Mickiewicza 128/21                 – p.u. 21,17 m2 (od XI. 2022 r.)
  8. ul. Kopernika 6A/1                        – p.u. 17,5 m2 (od XI. 2022 r.)

Bliższych informacji odnośnie najmu lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr telefonu 13/ 44 640 40
wewn. 28.

Oferujemy korzystne warunki najmu, okresowe bonifikaty na rozruch działalności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!