Logo JSM

Lokale użytkowe Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – do wynajęcia

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada wolne do wynajęcia na działalność gospodarczą lokale użytkowe położone przy:

  1. ul. Szajnochy 44                               – p.u. 52 m2 ; 70 m2 magazyn
  2. ul. Szopena 22                                  – p.u. 23,00 m2
  3. ul. Szopena 22                                  – p.u. 47,00 m2
  4. ul. Kopernika 4A                              – p.u. 17,50 m2

Bliższych informacji odnośnie najmu lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr 13/ 44690 14 wewn. 49.

Oferujemy korzystne warunki najmu, okresowe bonifikaty na rozruch działalności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!