Logo JSM

Lokale użytkowe Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – do wynajęcia

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada wolne do wynajęcia na działalność gospodarczą lokale użytkowe położone przy:

  1. ul. Baczyńskiego 15/19                            – p.u.      36,00 m2 (I piętro)
  2. ul. Szajnochy 44                                       – p.u.   48 m2; 52 m2; 70 m2 mag.
  3. ul. Ujejskiego 28A                                   – p.u.     27,80 m2
  4. ul. Krasińskiego 15/38                             – p.u.     25,00 m2 ( wypowiedz.)

Bliższych informacji odnośnie najmu lokali można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr 13/ 44690 14 wewn. 49.

Oferujemy korzystne warunki najmu, okresowe bonifikaty na rozruch działalności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.