Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Śródmieście” informuje że:

od dnia 20.07.2020 r. w godz. od 7.00 do 16.00

w budynku przy ul. Kołłątaja 2 zostaną rozpoczęte prace przy budowie c. c. w .u. W/w prace będą prowadzone w korytarzach piwnicznych i na klatkach schodowych.

Jednocześnie prosimy Właścicieli mieszkań którzy są zainteresowani przyłączeniem swojego mieszkania do nowej instalacji centralnej ciepłej wody o zgłoszenie tego faktu w Administracji Osiedla w celu zamówienia i zakupu wodomierzy ciepłej wody do danego mieszkania – w terminie do dnia 31.07.2020 r.

Wykonawcą prac jest firma “Stefand”, 38-200 Jasło, ul. 17 Stycznia 40, tel. 601 547 176 lub 17 85 29 803.
Za uciążliwości przepraszamy.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz