Wymiana Podzielników

Wymiana podzielników kosztów zużycia centralnego ogrzewania w budynkach Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – DRUGI TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że zgodnie z podanym niżej harmonogramem przeprowadzony zostanie III TERMIN wymiany podzielników kosztów zużycia centralnego ogrzewania.

Harmonogram Metrona Trzeci Termin Wymiany Podzielników 2021

Prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń oraz umożliwienie łatwego dostępu do grzejników.

W imieniu Wykonawcy, z góry, serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną podczas realizacji prac.

Telefon do Montera: 695-060-948

Wykonawcą jest firma METRONA Polska o/Lublin, ul. Nowowiejskiego 1/38, 20-880 Lublin