Ducala20

Remont Wewnętrznych Linii Zasilających oraz rozdzielni instalacji elektrycznej w bloku przy  ul. Ducala 20 – kl. III

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Śródmieście” informuje, że w dniu:

  • 14 kwietnia 2021 tj. środa – Klatka III

Zgodnie z postanowieniami Planu Zamierzeń Remontowych na rok 2021 planowane są dalsze prace związane z remontem instalacji elektrycznych WLZ wraz z rozdzielniami głównymi na klatkach schodowych.

ETAP: II   (wyłączenie zasilania całej klatki III)

Wymiana głównej linii zasilającej na całej klatce od parteru do 4-go piętra oraz głównego wyłącznika P.poż  = przerwa w dostawie energii dla klatki w godz. od 7.30  do 15.30

Wyżej wymienione prace remontowe będą wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym.

Powyższe prace wykona firma „USŁUGI  ELEKTROINSTALACYJNE” Sokołowski Jan, Łężyny 106, 38 – 230 Nowy Żmigród, tel. 694 267 899

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz