Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa administracja Osiedla „Śródmieście” informuje że od dnia:

22 czerwca 2020 r.

w budynku przy ul. 3- Maja 33 zostaną rozpoczęte prace związane z malowaniem klatek schodowych w Państwa budynku.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań przed przedostaniem się kurzu.
Wykonawcą w/w prac jest firma Zakład Remontowo-Budowlany “MELBUD”, 38- 200 Jasło, ul. Szopena 30, tel.602 796 501.
Za uciążliwości przepraszamy .

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz