Dzienwolny

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  informuje, że w dniu:

14.08.2023 r. (poniedziałek)

biuro Spółdzielni oraz administracje osiedli będą nieczynne.

Awarie należy zgłaszać telefonicznie pod numery alarmowe wywieszone na klatkach schodowych.