Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla “Śródmieście” informuje, że:

od dnia 01.07.2020 r.
w godz. od 8.00 do 14.30

zostaną rozpoczęte prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Prace będą polegać na wymianie zaworów termostatycznych w Państwa mieszkaniach i zostaną rozpoczęte od I klatki schodowej. Prosimy o umożliwienie dostępu do grzejników we wszystkich pomieszczeniach w Państwa mieszkaniach.

Wykonawcą w/w prac będą pracownicy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dział Ciepłownictwa, tel. 533 855 806 lub 693 182 090.

Przepraszamy za uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz