Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na wybór wykonawcy dla realizacji zadania pod nazwą:

“Budowa garaży wielostanowiskowych służących dla przechowywania pojazdów samochodowych, osobowych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej oraz zewnętrzną instalację elektryczną zalicznikową”


  • Termin realizacji zadania – zgodnie z SIWZ.
  • Termin składania ofert – 26/04/2024 r. do godz. 10:00.
  • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło.
  • Termin otwarcia ofert – 26/04/2024 r. o godz. 12: 00 pok. nr 6 (świetlica).

SIWZ dostępny w Dziale Technicznym JSM – nr tel. (013) 4464040 wew. 21