Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej – Baczyńskiego 25 i 27

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w Państwa mieszkaniach zostanie przeprowadzona okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej oraz pomiar zawartości tlenku węgla w spalinach podgrzewaczy wody.

  • Baczyńskiego 25 –  w dniu 15 i 16 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  • Baczyńskiego 27 –  w dniu 18 i 19 lutego 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Kontrolę  będzie przeprowadzała firma: EKO-SYSTEM  Damian Świdrak       tel. 731014100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,  z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia     7 lipca 1994 roku.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak