OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE II w Jaśle

W skład Osiedla wchodzą:

 • budynki mieszkalne:
  • ul. W. Pola 2, 6, 10
  • ul. Ujejskiego 28, 30
  • ul. Szopena 13, 15
 • zespoły garażowe:
  • ul. W. Pola 6a
  • ul. Ujejskiego 28a
 • wymiennikownia:
  • ul. Ujejskiego 28a

Administracja Osiedla mieści się w budynku przy
ul. Kopernika 7a.
tel. 13 446-40-40 lub 13 446-40-49 wewn. 41

Administratorem Osiedla jest Pan Roman Klisiewicz
kontakt e-mail: rklisiewicz@jsm-jaslo.com.pl

Dane statystyczne Osiedla

 • łączna ilość mieszkań na osiedlu 301 szt
 • łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 15 436,90 m2
 • łączna powierzchnia użytkowa lokali usługowo-handlowych 253,80 m2
 • łączna ilość boksów garażowych 29 szt.

Osiedle pod względem prac konserwacyjnych i porządkowych obsługuje Zakład Remontowo-Budowlany “MELBUD” ul. Szopena 30
tel. 13 448-57-19 czynny w godzinach od 7.00 do 15.00

Telefony alarmowe

 • 603 976 379 wszystkie awarie instalacji domofonowych
 • 693 182 090 wszystkie awarie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 • 602 796 501 pozostałe awarie w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych