Woda

Przerwa w dostawie wody ciepłej na terenie Jasła

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie ciepłowni Hankówka w Jaśle” oraz koniecznością przyłączenia w/w instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej i modernizacji stacji transformatorowej w ciepłowni „Hankówka” przy ul. Przemysłowej w Jaśle, w dniach:

od 14.09.2020 r. (poniedziałek) od godz. 7°°
do 19.09.2020 r. (sobota) do godz. 22°°

nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do przygotowania ciepłej wody (c.w.u.) we wszystkich naszych zasobach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przeprasza za powstałe niedogodności.