Kopernika12

Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w budynku Kopernika 12

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Kopernika informuje, że

  • w dniu  10.08.2021  w godzinach  od 800  do 1500
  • w dniu  11.08.2021  w godzinach  od 1500  do 1800

w budynku przy ul. Kopernika 12 przeprowadzony będzie przegląd i pomiary instalacji elektrycznej.

Przegląd jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu i przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą przeglądu i pomiarów jest firma „STANEL”, Stanisław  Hołowicki, 38-200 Jasło, ul Szopena 30, tel. 603 976 379                                                                   

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak