1 (1)

Lawenda na os. Zielona Kotlina

Budynek wielorodzinny „Lawenda” zlokalizowany na powstającym os. Zielona Kotlina w Jaśle

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – „LAWENDA” – Segment A i Segment B z garażem podziemnym przy ul. Polnych Kwiatów w Jaśle” obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych posadowionych na jednym garażu podziemnym położonych w Jaśle przy ulicy Polnych Kwiatów na terenie osiedla  „Zielona Kotlina”. Realizacja inwestycji pozwoli uzyskać 42 lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni użytkowej usytuowane na czterech kondygnacjach nadziemnych wraz z pomieszczeniami do tych lokali przynależnymi (komórkami) zlokalizowanymi na poziomie garażu podziemnego (kondygnacja podziemna), garażem podziemnym, w którym znajdować się będzie 37 wydzielonych miejsc postojowych, w tym z 3 miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne, zgodnie z dokumentacją architektoniczną opracowaną przez biuro projektowe „EMA STUDIO sp. z o.o.”. 

Budynek zlokalizowany na os. Zielona Kotlina, w dwóch segmentach, będzie posiadał łącznie 42 lokale mieszkalne, 37 miejsc postojowych zlokalizowanych w garażu podziemnym oraz dwie windy.

Planowane rozpoczęcie budowy – wiosna 2023 r., z końcowym odbiorem inwestycji przewidywanym w IV kwartale 2024 r.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Działu Samorządowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr telefonu 13 446 40 40 wew. 20.Aktualne zdjęcia z placu budowy:


SEGMENT A

SEGMENT B

Aktualne informacje o wolnych lokalach mieszkalnych dostępne są w Dziale Samorządowym Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr telefonu 13 446 40 40 wew. 20.


Wniosek o przydział mieszkania w ramach inwestycjiFinansowanie

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że finansowanie budowy nowych mieszkań jest bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów, może być odbywać się sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych tzn. w formie miesięcznych rat na warunkach określonych w umowie o budowę lokalu albo w miarę posiadania wolnych mieszkań jednorazowo po zakończeniu budowy.

Po podpisaniu umowy o budowę lokalu (po wyborze wykonawcy zadania i ustaleniu kosztów budowy) wartość wkładu budowlanego związana z przeniesieniem własności wybudowanego lokalu jest pokrywana w III etapach:

I etap – prace przygotowawcze związane z uruchomieniem zadania inwestycyjnego – wpłata zaliczkowa, tzw. opłata rezerwacyjna w wysokości od 10.000,00 zł do 25.000,00 zł. – wpłacenie zaliczki  zapewnienia rezerwację lokalizacji lokalu i pierwszeństwo przy podpisaniu umowy o jego budowę. Wpłacona zaliczka w całości jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego. W przypadku nie podpisania umowy o budowę lokalu (np. zbyt wysoki wkład budowlany, inny niż oczekiwany termin realizacji, brak wolnego lokalu na danej kondygnacji lub w budynku) wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w całości, bez żadnych potrąceń.

II etap – prace realizacyjne związane z uruchomionym zadaniem inwestycyjnym – sukcesywne co miesięczne wpłaty przez cały cykl inwestycyjny – od 10 do 18 rat, ilość rat uzależniona jest od okresu realizacji.  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej wysokości miesięcznej raty.

III etap – po zakończeniu zadania i przekazaniu lokalu do użytkowania – ostatnia rata uzupełniająca wkład budowlany oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku przystąpienia do inwestycji w trakcie trwania budowy pierwsza wpłata stanowi sumę wszystkich planowanych rat w miesiącach realizacji zadania poprzedzających zawarcie umowy o budowę lokalu powiększonych o wymaganą zaliczkę na prace przygotowawcze oraz odsetki inwestycyjne.

Spółdzielnia udziela wszelkiej pomocy w uzyskaniu kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego poprzez przygotowanie dla każdego Klienta kompletu dokumentów wymaganych przez bank.

Ponadto Spółdzielnia może udzielić poręczenia kredytowego do czasu zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy o budowę lokalu oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia na wniosek Klienta, który stara się o uzyskanie kredytu bankowego może dokonać przesunięcia terminów wnoszenia rat dostosowując terminy ich wpłat do terminu uzyskania kredytu bankowego.

Na rzecz członków Spółdzielni, którzy wniosą pełny wkład budowlany odpowiadający ostatecznym kosztom budowy lokalu Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Dopuszczane jest również wnioskowanie o ratalną formę spłaty wkładu budowlanego, z zastrzeżeniem, że w czasie budowy lokalu rata nie może być niższa niż 25% raty wymagalnej, a przed zasiedleniem wartość dokonanych wpłat na poczet wkładu budowlanego stanowić będzie co najmniej 35% ostatecznych kosztów jego budowy.