Glowica

Bednarska 11 – uzupełnienie wody do inst. centralnego ogrzewania oraz próba szczelności

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szajnochy informuje, że:

w dniu 18.08.2021r. (środa), w godz. od 15ººdo 19ºº

instalacja centralnego ogrzewania będzie napełniana wodą.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Mieszkańców o zwrócenie uwagi na ewentualne przecieki przy grzejnikach.

Ponadto Lokatorów zamieszkałych na 4-tych piętrach prosimy o zwrócenie uwagi również na odpowietrzniki na pionach c.o.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przecieków prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikom Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej którzy będą w tym czasie w wymiennikowni budynku Tel. 693182090 lub 693182092.

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Stanisław Biel