Uwaga

Ubezpieczenie mieszkania – ważne informacje

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zawierania umów o ubezpieczenie lokali mieszkalnych w ramach comiesięcznych opłat czynszowych. Aktualnie Spółdzielnia zawarła umowy na ubezpieczenie lokali mieszkalnych w ramach opłat czynszowych z dwoma firmami ubezpieczeniowymi (Ubezpieczycielami) w ramach programu „ubezpieczenie mieszkań przy czynszu” tj.: PZU S.A. i UNIQA S.A.

Obecnie, na terenie Spółdzielni, obie firmy ubezpieczeniowe prowadzą swoje akcje promocyjne i zachęcają do zawarcia umów ubezpieczenia.

PZU S.A. wprowadza nowy program ubezpieczenia mieszkań w ramach opłat czynszowych i zmienia warunki ubezpieczenia lokali. Mieszkańcy posiadający ubezpieczenie mieszkania w firmie UNIQA nie muszą rezygnować z tego ubezpieczenia, chyba że zamierzają zmienić firmę ubezpieczeniową na PZU S.A. W przypadku chęci zmiany Ubezpieczyciela należy złożyć rezygnację z aktualnego ubezpieczenia w siedzibie Spółdzielni i przystąpić do ubezpieczenia oferowanego przez inną firmę ubezpieczeniową.

Uwaga:
Nie złożenie wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia w danej firmie ubezpieczeniowej, a przystąpienie do drugiego Ubezpieczyciela spowoduje naliczenie dwóch odrębnych opłat z tytułu składki ubezpieczeniowej „przy czynszu”
.