Logo JSM

PRZETARG  OFERTOWY  OGRANICZONY  NA  WYŁACZNE  UŻYTKOWANIE POMIESZCZENIA  PIWNICZNEGO  nr 23A i 23 B w budynku przy ul. Bednarska 9

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada możliwość odpłatnego  udostępnienia do wyłącznego korzystania dwóch pomieszczeń wspólnych:

  1. dodatkowe pomieszczenie piwniczne nr 23A o powierzchni użytkowej 9,43 m2 zlokalizowanego w klatce 3 w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Bednarska 9
  2. dodatkowe pomieszczenie piwniczne nr 23B o powierzchni użytkowej 2,22 m2 zlokalizowanego w klatce 3 pod schodami w budynku wielorodzinnym w Jaśle przy ulicy Bednarska 9

i ogłasza ofertowy przetarg ograniczony na zawarcie umowy na wyłączne korzystanie z ww. pomieszczeń wspólnych, skierowany do właścicieli mieszkań zlokalizowanych w 3 klatce budynku wielorodzinnego przy ul. Bednarska 9.

Wysokość oferowanego miesięcznego najmu za korzystanie z części pomieszczenia wspólnego, nie może być niższa niż:

  1. pomieszczenie piwniczne nr 23A – 20,00 zł brutto,
  2. pomieszczenie piwniczne nr 23B –   5,00 zł brutto.

Projekt umowy odpłatnego  udostępnienia do wyłącznego korzystania pomieszczenia  wspólnego dostępny w administracji i siedzibie Spółdzielni.

Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych nadrukiem o treści:

  1. dla pomieszczenia wspólnego o powierzchni 9,43 m2Pomieszczenie piwniczne nr 23 A – Jasło ul. Bednarska 9 (klatka 3)”.
  2. dla pomieszczenia wspólnego o powierzchni 2,22 m2Pomieszczenie piwniczne nr 23 B – Jasło ul. Bednarska 9 (klatka 3)”.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę najmu za wyłączne korzystanie z części pomieszczenia wspólnego, dane Najemcy lokalu, w tym nr telefonu i adres e-mailowy, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym pomieszczenia. Oferty należy złożyć w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jasło, ul. 3 Maja 40 w godzinach pracy Spółdzielni lub wysłać na ww. adres Spółdzielni.

Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2024 r.  Data wpływu liczona jest jako data dostarczenia oferty do Spółdzielni lub w przypadku dostarczenia pocztą – data stempla sekretariatu Spółdzielni. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku otrzymania ofert równych, pierwszeństwo posiadają Członkowie Spółdzielni z dłuższym stażem zamieszkania.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie JSM,  I piętro – pokój nr 6.

Podpisanie umowy odbędzie się w terminie do 14 dni od wyboru Oferenta i zaakceptowania przez Zarząd przedstawionej oferty.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40, pok. nr 17 lub telefonicznie: 013/4464049 w. 28, 013/4464040 w. 28

Prezes Zarządu JSM,
Janusz Przetacznik