3maja38

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaśle przy ul. 3go Maja 38

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 38 w Jaśle.

  • Termin realizacji zadania – 30/09/2021 r.
  • Termin składania ofert – 04/05/2021 r. do godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
  • Termin otwarcia ofert – 05/05/2021 r. o godz. 9: 00 pok. nr 6 (świetlica).

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21