Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej – budynki przy ul. 3go Maja 31, 33, 34, 36 i Floriańskiej 17

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w Państwa mieszkaniach zostanie przeprowadzona okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

  1. 3-go Maja 31 – w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach od  1500 do 1700
  2. 3-go Maja 33 – w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach od  1600 do 1800
  3. 3-go Maja 34 – w dniu 23 marca 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  4. 3-go Maja 36 – kl. I, II, III – w dniu 24 marca 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  5. 3-go Maja 36 – kl. IV, V, VI – w dniu 25 marca 2021 r. w godzinach od  1500 do 1800
  6. Floriańska 17 – w dniu 26 marca 2021 r. w godzinach od  1600 do 1700

Kontrolę będzie przeprowadzała firma: EKO-SYSTEM Damian Świdrak tel. 731014100

Prace zostaną wykonane w pełnym reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,  z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia     7 lipca 1994 roku.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz