Gaz

Okresowa kontrola sprawności instalacji gazowej na Osiedlu Szkolna Sikorskiego Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla ,,Szkolna Sikorskiego Krasińskiego” informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.
Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Krasińskiego 79 – 8 grudnia 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.00
Krasińskiego 85 – 8 grudnia 2020 r. w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 11 – 9 grudnia 2020 r. w godz. 8.00 – 9.00 oraz 16.00 – 17.00
Krasińskiego 87 – 8 grudnia 2020 r. w godz. 12.00 – 15.00 oraz 17.00 – 18.00
Szkolna 1 – 10 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 3 – 10 grudnia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 oraz 17.00 – 18.00
Szkolna 5 – 10 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 15.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 7 – kl. I-III – 11 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 7 – kl. IV-VI – 11 grudnia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 17 – 9 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 12.00 oraz 16.00 – 17.00
Szkolna 19 – 9 grudnia 2020 r. w godz. 12.00 – 15.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 6 – kl. I-III – 14 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00
Sikorskiego 6 – kl. IV-VI – 14 grudnia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.00
Sikorskiego 7 – 14 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 9 – 11 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 11 – 11 grudnia 2020 r. w godz. 14.00 – 15.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 8 – kl. I-III – 15 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 11.00 oraz 16.00 – 17.00
Sikorskiego 8 – kl. IV-VI – 15 grudnia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 oraz 16.00 – 17.00
Sikorskiego 17 – 14 grudnia 2020 r. w godz. 14.00 – 15.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 19 – 15 grudnia 2020 r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 17.00 – 18.00
Sikorskiego 21 – 15 grudnia 2020 r. w godz. 14.00 – 15.00 oraz 17.00 – 18.00


W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2

  • Osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice
    I płyn dezynfekujący.

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO – SYSTEM Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Iwona Gorczyca

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.