Gaz

Os. Szajnochy – okresowa kontrola sprawności inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

 • Szajnochy 42 – kl. I-III – 26.07.2023r – godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 42 – kl. IV-VI – 26.07.2023r – godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 43 – 26.07.2023r – godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 45 – 26.07.2023r – godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 49 – kl. I-III – 27.07.2023r – godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 49 – kl. IV-VI – 27.07.2023r – godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 51 – kl. I-III – 28.07.2023r – godz. 8.00-11.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 51 – kl. IV-VI – 28.07.2023r – godz. 11.00-13.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 57 – 28.07.2023r – godz. 13.00-14.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 59 – 28.07.2023r – godz. 14.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 47 – 27.07.2023r – godz. 13.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 53 – 31.07.2023r – godz. 12.00-15.00, 17.00-18.00
 • Szajnochy 55 – 31.07.2023r – godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
 • Szajnochy 43c,f – 31.07.2023r – godz. 8.00-9.00, 17.00-18.00
 • Bednarska 5 – 1.08.2023r – godz. 8.00-10.00, 16.00-17.00
 • Bednarska 7 – 1.08.2023r – godz. 10.00-12.00, 16.00-17.00
 • Bednarska 9 – 1.08.2023r – godz. 12.00-14.00, 17.00-18.00
 • Bednarska 11 – 1.08.2023r – godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Stanisław Biel

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które
określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.