Kominy

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szajnochy informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 2023) w Państwa budynkach odbędzie się okresowe czyszczenie instalacji kominowej i wentylacyjnej.

Prace zostaną przeprowadzone z dachu, stąd Państwa obecność w mieszkaniach nie jest konieczna.

Czyszczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

I.

Szajnochy 42 – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 43 – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 43 C – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 43 F – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 45 – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 59 – 07.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00


II.

Szajnochy 47 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 49 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 51 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 53 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 55 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00
Szajnochy 57 – 8.09.2020 r. w godz. 8.00–12.00


Administrator Osiedla
Stanisław Biel