Elektryka

Na Kotlinę 1 – 5-letni przegląd inst. elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Na Kotlinę informuje mieszkańców bloku przy ul. Na Kotlinę 1 – kl. I,II,III,IV, że:

w dniu  11.10.2022 r. ( wtorek ) w godz. od 8.00 do 15.00.  

przeprowadzony będzie 5-letni (obowiązkowy) przegląd  instalacji elektrycznej.

Termin uzupełniający 13.10.2022 r. (czwartek) w godz. 15.00 – 18.00.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań firmie dokonującej przeglądu.

W/w prace wykonają pracownicy firmy Zakład Usługowo Handlowy „STANEL” Stanisław Hołowicki, 38-200 Jasło, ul. Szopena 30.

Prosimy Mieszkańców o obecność w wyznaczonym terminie.

W przypadku  nieobecności w mieszkaniu w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt  tel. Nr 603 976 379.

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki