Mickiewicza114

Izolacja stropu korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych i piwnic lokatorskich w budynku przy ul. Mickiewicza 114

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Mickiewicza – Gamrat informuje Mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza 114, że:

od dnia 17.08.2020 r. (poniedziałek)

zgodnie z Planem Zamierzeń Remontowych na rok 2020 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem izolacji stropu korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnych i piwnic lokatorskich.

Docieplenie ma na celu poprawę izolacji cieplnej budynku oraz mieszkań, stanowi również skuteczne zabezpieczenie przeciwogniowe. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby do planowanego terminu realizacji robót, zapewnić swobodny dostęp do piwnic poprzez np. usunięcie zbędnych przedmiotów, odsunięcie mebli itp. (wskazany dystans od sufitu – 1 m.) Prace będą prowadzone przy zachowaniu należytego stanu higieniczno –sanitarnego.

Powyższe prace wykona firma: „Pneumatyczne systemy termoizolacyjne – Zieliński”, tel.kom.602 182 838.

Przepraszamy za powstałe uciążliwości i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Kamil Warzecha