Kopernika5a

Kopernika 5a – Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla  Kopernika informuje, że:

w dniu  15.12.2022  w godzinach  od 800  do 1500 

w budynku przy ul. Kopernika 5a będzie przeprowadzony przegląd i pomiary instalacji elektrycznej. Przegląd  jest obowiązkowy, służy państwa bezpieczeństwu  i  przeprowadza się go raz na 5 lat.

Wykonawcą przeglądu i pomiarów jest firma „STANEL” Stanisław Hołowicki, 38-200 Jasło, ul Szopena 30, tel. 603 976 379                                                                   

Za uciążliwości przepraszamy i prosimy o współpracę.

Administrator Osiedla
Zbigniew Nowak