Pzu Logo

Uprzejmie informujemy, że Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła umowę ze spółką PZU SA, na mocy której, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców naszych zasobów mieszkaniowych zrealizowane zostanie zadanie prewencyjne polegające na zakupie oraz montażu kamer szybkoobrotowych i rejestratora wraz z potrzebnym osprzętem, celem uzupełnienia monitoringu wizyjnego miasta Jasła, obejmującego osiedla mieszkaniowe Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pawilon handlowy “Straszny Dwór”.

Wdrożenie i realizacja powyższego zadania prewencyjnego ma na celu zapobieganie zdarzeniom oraz zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu oraz ochronę mienia przed kradzieżami
i uszkodzeniami w transporcie, a przede wszystkim zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców naszych osiedli.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa już nie pierwszy raz współpracuje ze spółką PZU SA i władzami samorządowymi Miasta Jasła w celu poprawy bezpieczeństwa. Do tej pory współpraca ta pozwoliła na montaż kamer monitoringu wizyjnego m. in. przy wyjeździe z parkingu urządzonego na ul. Przybyszowskiego oraz przy placu między budynkami Krasińskiego 17, Szopena 20 i 22. Tym razem realizacja przez Spółdzielnię ww. zadania zostanie wsparta kwotą 8.000,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU.

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w imieniu Mieszkańców oraz swoim własnym składa podziękowania władzom Spółki za finansowe wsparcie podejmowanych przez nas działań prewencyjnych, które z pewnością przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa naszych Mieszkańców.