Gaz

Okresowa kontrola sprawności inst. gazowej – Szopena 24, Krasińskiego 13, 15 i 17.

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna Szopena Krasińskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

  • Szopena 24 – 3 listopada 2020 r. – godz. 15.00 – 17.00
  • Krasińskiego 13 – 3 listopada 2020 r. – godz. 17.00 – 19.00
  • Krasińskiego 15 – 4 listopada 2020 r. – godz. 15.00 – 17.00
  • Krasińskiego 17 – 4 listopada 2020 r. – godz. 17.00 – 19.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: “EKO- SYSTEM” Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz