Elektryka

Sikorskiego 11 – przegląd inst. elektrycznej

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla Szkolna – Sikorskiego – Krasińskiego informuje, że w dniu:

17 lipca 2024r.(środa) w godz.13.00-18.00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach.

Przegląd służy Państwa bezpieczeństwu i przeprowadzany jest raz na 5 lat. W związku z powyższym prosi się Lokatorów, aby w tym terminie udostępnić mieszkania do przeglądu wraz z dostępem do miejsc poboru prądu w łazienkach i kuchniach.

Wskazane jest odsunięcie wszelkich mebli oraz urządzeń utrudniających dostęp do miejsc poboru prądu.

Podczas przeprowadzania pomiarów mogą nastąpić krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej (ok. 10 minut) na klatce schodowej. Ponadto podczas przeglądu mieszkań konieczne będzie chwilowe odłączenie od zasilania wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej. Łączny czas przeglądu jednego mieszkania wyniesie ok.15 min.

UWAGA! W przypadku nieobecności w mieszkaniu w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z Wykonawcą!

Powyższe prace wykona firma Usługi Elektroinstalacyjne Jan Sokołowski, 38-230 Nowy Żmigród, Łężyny 106, tel. 729 831 993, 694 267 899

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o współpracę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r ., Nr 89, poz. 414 z póż. zm.). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002 r., Nr 75, poz.690 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.