Logo JSM

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Na Kotlinę 21 w Jaśle.

• Termin realizacji zadania – 15/10/2020.
• Termin składania ofert – 30/07/2020 r. do godz. 12:00
• Miejsce składania ofert – Sekretariat JSM ul. 3 Maja 40, 38-200 Jasło
• Termin otwarcia ofert – 31/07/2020 r. o godz. 9: 00 pok. nr 6 (świetlica).

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny nr tel. (013) 4464040 wew. 21