Gaz

Okresowa kontrola sprawności inst. gazowej – os. Szkolna Szopena Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna Szopena Krasińskiego informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwa mieszkaniach przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej.

W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku.

Prosimy o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy Państwa bezpieczeństwu.

Harmonogram przeglądów:

Szkolna 14 – 19 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Szkolna 16 – 19 października 2020 – godz. 17.00 – 19.00
Szkolna 26 – 20 października 2020 – godz. 16.00 – 18.00
Krasińskiego 71 – 20 października 2020 – godz. 18.00 – 18.30
Szkolna 30 – 21 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Szkolna 34 – 21 października 2020 – godz. 17.00 – 19.00
Krasińskiego 53 – 22 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Krasińskiego 55 – 22 października 2020 – godz. 17.00 – 19.00
Szopena 20 – 23 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Szopena 22 – 23 października 2020 – godz. 17.00 – 18.00
Szopena 24 – 26 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Krasińskiego 13 – 26 października 2020 – godz. 17.00 – 19.00
Krasińskiego 15 – 27 października 2020 – godz. 15.00 – 17.00
Krasińskiego 17 – 27 października 2020 – godz. 17.00 – 19.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: “EKO- SYSTEM” Damian Świdrak, TEL. 731 014 100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

W związku z panującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 osoby kontrolujące będą wyposażone w środki zabezpieczające typu maseczki/ przyłbice i płyn dezynfekujący.

Administrator Osiedla
Łukasz Praszkowicz