Kominy

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych na os. Szajnochy – Bednarska

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja osiedla Szajnochy informuje mieszkańców osiedla, że w dniach 19-22. O7. 2021 r. przeprowadzona będzie okresowa kontrola stanu technicznego instalacji wentylacyjnej i kominowej.

Prace przeprowadzane będą na dachu budynku bez wchodzenia do mieszkań.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i nnych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja . 2023)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH INSTALACJI KOMINOWEJ OSIEDLE Szajnochy, Bednarska:

19.07.2021 w godz. 08,00-12,00

 • Szajnochy 42            
 • Szajnochy 43 
 • Szajnochy 43 c
 • Szajnochy 43 f           
 • Szajnochy 45            
 • Szajnochy 47            
 • Szajnochy 49             

                                          20.07.2021 w godz. 08,00-12,00

 • Szajnochy 51            
 • Szajnochy 53            
 • Szajnochy 57            
 • Szajnochy 55            
 • Szajnochy 59  

                                          21.07.2021 w godz. 08,00-12,00

 • BEDNARSKA 5              
 • BEDNARSKA 5A           
 • BEDNARSKA 7              
 • BEDNARSKA 9            
 • BEDNARSKA 11          

                                          22.07.2021 w godz. 08,00-12,00

 • MICKIEWICZA 5                    
 • MICKIEWICZA 5 A                
 • M.C.SKŁODOWSKIEJ 4 B   
 • M.C.SKŁODOWSKIEJ 4 C   
 • KRASIŃSKIEGO 14    

Administrator Osiedla
Stanisław Biel i Tomasz Czernicki