Gaz

Os. Śródmieście – przegląd inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu
publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

  • Igielna 6 – 15.05.2023r w godz. 8.00-9.00, 17.00-18.00
  • Szopena 13 – 15.05.2023r w godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
  • Szopena 15 – kl. I-III – 15.05.2023r w godz. 12.00-14.00, 16.00-17.00
  • Szopena 15 – kl. IV-VI – 15.05.2023r w godz. 14.00-16.00, 16.00-17.00
  • W. Pola 6 – 16.05.2023r w godz. 8.00-9.00, 17.00-18.00
  • W. Pola 2 – 16.05.2023r w godz. 9.00-12.00, 16.00-17.00
  • W. Pola 10 – kl. I-III – 16.05.2023r w godz. 12.00-14.00, 16.00-17.00
  • W. Pola 10 – kl. IV-VI – 16.05.2023r w godz. 14.00-16.00, 17.00-18.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA:
EKO-SYSTEM DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz