Gaz

Os. Parkowa w Bieczu oraz Skołyszyn 322 – okresowy przegląd inst. gazowej

W interesie Państwa bezpieczeństwa przeprowadzamy w Waszym budynku okresową kontrolę sprawności technicznej instalacji gazowej.
W tym celu wymagany jest w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów, armatury, gazomierzy i odbiorników paliwa gazowego w całym budynku. Prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy bezpieczeństwu publicznemu.

Prace w Państwa budynku będziemy prowadzili w dniu:

 • Parkowa 4 – 5.06.2023r – godz. 8.00-9.00
 • Parkowa 6 – 5.06.2023r – godz. 9.00-10.00
 • Parkowa 8 – 5.06.2023r – godz. 10.00-10.30
 • Parkowa 10 – 5.06.2023r – godz. 10.30-11.00
 • Parkowa 12 – 5.06.2023r – godz. 11.00-11.30
 • Parkowa 14 – 5.06.2023r – godz. 11.30-12.00
 • Parkowa 16 – 5.06.2023r – godz. 12.00-13.00
 • Parkowa 18 – 5.06.2023r – godz. 13.00-13.30
 • Parkowa 20 – 5.06.2023r – godz. 14.00-15.00
 • Parkowa 22 – 5.06.2023r – godz. 13.30-14.00
 • Skołyszyn 322 – 5.06.2023r – godz. 16.00-17.00

KONTROLĘ PRZEPROWADZA: EKO-SYSTEM, DAMIAN ŚWIDRAK TEL. 731 014 100

Administrator Osiedla
Tomasz Czernicki

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
„Wytyczne wykonywania przeglądów instalacji gazowych w budynkach zamieszkania zbiorowego” wydane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wynikające z przepisów art.62 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 386), które określa obowiązki właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji gazowej.