Kominy

Okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych Os. Szkolna Sikorskiego Krasińskiego

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Szkolna Sikorskiego Krasińskiego informuje, że:

w dniach od 12.04.202021 r. do 15.04.2021 r. w godzinach od  800 do 1200

przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Prace będą prowadzone z dachu budynku, bez wejścia do mieszkań i będą wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja. 2023)

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN”, ul. Bohaterów Monte Casino 3, 38-200 Jasłotel. 13 44 643 64, kom. 519 146 011.

Harmonogram przeglądów: Osiedle Śródmieście I

 • Szkolna 1              12 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 5              12 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 3              12 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 12       12 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 7              12 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 11              13 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Krasińskiego 79       13 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 19              13 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 19          13 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 6            13 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Krasińskiego 87        14 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 17          14 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 21          14 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Krasińskiego 85        14 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Szkolna 17              14 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 11           15 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 7            15 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 8            15 kwietnia          w godz. od 800            do      1200
 • Sikorskiego 9            15 kwietnia          w godz. od 800            do      1200

Administrator Osiedla
Iwona Gorczyca