Kominy

Okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych Os. Śródmieście I i II

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Administracja Osiedla Śródmieście I i II , informuje że:

w dniach od 04.03.202021 r. do 09.03.2021 r. w godzinach od  800 do 1200

przeprowadzane będą prace związane z okresową kontrolą przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że kontrola jest obowiązkowa i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia które służy bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

Prace będą prowadzone z dachu budynku, bez wejścia do mieszkań i będą wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym.

Podstawa prawna przeprowadzanych przeglądów:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr121 poz.1138). Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (Dziennik Ustaw Nr. 208, pozycja. 2023)

Wykonawcą przeglądu jest: Zakład Kominiarski „FLORIAN”, ul. Bohaterów Monte Casino 3, 38-200 Jasłotel. 13 44 643 64, kom. 519 146 011.

Harmonogram przeglądów: Osiedle Śródmieście I

 • Ducala 20              8 marca          w godz. od 800            do      1200
 • Dworcowa 4          8 marca          w godz. od  800          do      1200
 • Rejtana 27            9 marca          w godz. od 800               do      1200
 • Kołłątaja 2            8 marca          w godz. od 800           do      1200
 • Igielna 6                9 marca          w godz. od 900           do      1200
 • 3- Maja 31             4 marca          w godz. od 800           do      1200
 • 3- Maja 33            4 marca          w godz. od 800               do      1200
 • 3- Maja 34             3 marca          w godz. od 800           do      1200
 • 3- Maja 36             9 marca          w godz. od 800               do      1200
 • Floriańska 17       9 marca          w godz. od 800               do      1200

Harmonogram przeglądów: Osiedle Śródmieście II

 • W. Pola 2              5 marca          w godz. od 800            do      1200
 • W. Pola 6              5 marca          w godz. od 800           do      1200
 • W. Pola 10            8 marca          w godz. od 800            do      1200
 • Ujejskiego 28        5 marca          w godz. od 800            do      12 00
 • Ujejskiego 30        5 marca          w godz. od 800            do      12 00                                    
 • Szopena 13            8 marca          w godz. od 800           do      12 00
 • Szopena 15            8 marca          w godz. od 800           do      12 00

Administrator Osiedla
Roman Klisiewicz