Logo JSM

Ograniczenie działalności JSM w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA ZARZĄD JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 24 STYCZNIA 2022 ROKU OGRANICZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW WYŁĄCZNIE DO SPRAW AWARYJNYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU LUB ZDROWIU MIESZKAŃCÓW.

CELEM MINIMALIZOWANIA RYZYKA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM PROSIMY ABY WSZYSTKIE SPRAWY BYŁY ZAŁATWIANE ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNEK KONTAKTOWYCH JSM, POCZTY ELEKTRONICZNEJ, POCZTY POLSKIEJ LUB TELEFONICZNIE.

Adres e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl

Numery telefonów awaryjnych i wewnętrznych Spółdzielni dostępne są na tablicach ogłoszeń i na stronie: www.jsm-jaslo.com.pl

DZIAŁ CZŁONKOWSKI i INWESTYCJE MIESZKANIOWE (POK. 15), DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI „CZYNSZE” ZAJMUJĄCY SIĘ INFORMACJĄ O OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE (POK. 4) SĄ NIECZYNNE DO ODWOŁANIA.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY:

Adres e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl. tel. 13 44640-40, 13 44640-49

lub bezpośrednio:

CZYNSZE: grolek@jsm-jaslo.com.pl, wparys@jsm-jaslo.com.pl nr w. 40 INWESTYCJE I SPRAWY CZŁONKOWSKIE; pokarma@jsm-jaslo.com.pl nr w. 20

DZIAŁ Techniczny i GZM: wlichonczak@jsm-jaslo.com.pl nr w. 21

DZIAŁ TECHNICZNY – CIEPŁOWNICTWO cwasag@jsm-jaslo.com.pl nr w. 30

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO SPRAWY.

Jasło, dnia 24 stycznia 2022 r.