Uwaga – Policja ostrzega!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 17 marca 2020 roku ogranicza swoją działalność w zakresie bezpośrednich kontaktów wyłącznie do spraw awaryjnych i zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców.
Celem minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem prosimy aby wszystkie sprawy były załatwiane za pośrednictwem skrzynek kontaktowych jsm, poczty elektronicznej, poczty polskiej lub telefonicznie,

Adres e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl
Numery telefonów awaryjnych i wewnętrznych Spółdzielni dostępne są na tablicach ogłoszeń i na stronie: www.jsm-jaslo.com.pl
Dział członkowski i inwestycje mieszkaniowe (pok. 15), dział księgowości „czynsze” zajmujący się informacją o opłatach za lokale mieszkalne (pok. 4) są nieczynne do odwołania.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Adres e-mail: jsm@jsm-jaslo.com.pl, tel. 13 44640-40, 13 44640-49
lub bezpośrednio:
Czynsze: grolek@jsm-jaslo.com.pl, bszopa@jsm-jaslo.com.pl w. 40
Inwestycje i sprawy członkowskie; pposadzka@jsm-jaslo.com.pl w. 20
Dział techniczny i GZM: wlichonczak@jsm-jaslo.com.pl, cwasag@jsm-jaslo.com.pl

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO SPRAWY

Jasło, dnia 16 marca 2020 r.

Najważniejsze informacje dotyczące epidemii: https://um.jaslo.pl/pl/koronawirus-sars-cov-2/